Alternativ

Detaljerad information om könsbekräftande vård

Att träffa kvinnor brevmötet

Fördelningen mellan kvinnor och män inom läkaryrket är ganska jämn. Men flera andra yrkesgrupper i vården är nästan helt kvinnodominerade. Det visar en sammanställning som nyhetsbyrån Siren gjort. Det visar statistik från Socialstyrelsen som nyhetsbyrån Siren har sammanställt. Men siffrorna, som avservisar samtidigt att flera andra legitimationsyrken inom vården nästan helt domineras av kvinnor. Exempelvis är nästan alla barnmorskor i landet kvinnor, och bara några få procent av receptarierna, tandhygienisterna och logopederna utgörs av män. Det har blivit en backlash, säger Elisabeth Dahlborg, professor i vårdvetenskap vid Högskolan väst, till Nyhetsbyrån Siren.

Interpellation 2019/20:372 av Amineh Kakabaveh : -

År är det 25 år sedan bruten FN:s medlemsstater samlades för att antaga den så kallade Beijingplattformen om kvinnors och barns rättigheter. För att klara FN:s mål om kvinnors rättigheter samt jämställdhet krävs konkreta åtgärder för att förbättra kvinnors villkor. Vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing år antogs ett handlingsplan för kvinnors rättigheter. Medan kvinnokonventionen talar om för världens länder vad som ska uppnås, anger handlingsplanen av Beijing hur det ska uppnås. Fordom världskonferenser för kvinnors rättigheter hade hållits i Mexico City, i Köpenhamn samt i Nairobi. Mötet i Beijing ledde till antagandet av handlingsplanen, som egentligen heter Beijing Platform for Action. Deltagarna på konferensen enades om tolv fokusområden såsom FN:s medlemsstater aktivt bör arbeta förut i syfte att påskynda kvinnors jämställdhet och jämställdhetsarbetet världen över.

Kvinnorna i klar majoritet inom flera vårdyrken

Förut många är det livsviktigt att erhålla denna vård medan andra transpersoner ej behöver någon könsbekräftande vård. Här kan du läsa om hur vården funkar i Sverige. Transvård, eller könsbekräftande behandling och behandling, omfattar exempelvis hormonbehandling samt kirurgi. Vården är tillgänglig både förut transkvinnor, transmän och ickebinära transpersoner. All delar av vården är frivillig. Förut att få tillgång till könsbekräftande behandling är första steget att en remiss skickas till ett könsidentitetsutredningsteam. Det finns sådana team på sju orter inom Sverige.

Leave a Reply