Alternativ

Deras bok ska göra lärare till bättre ledare

Böcker för enstaka männerbekanntschaften

Sådana undervisningsmetoder passar bättre i ett klassrum och på ledarskapsmöten. Se Bönerna ska vara korta och enkla och uppsändas enligt Andens ledning. Alla medlemmar uppmuntras att svara med ett hörbart amen i slutet av bönen. Medlemmar ska ge uttryck åt sin aktning för vår himmelske Fader genom att använda ett vördnadsfullt språk som passar för det språk de talar. Bönespråket skiljer sig från språk till språk. En del språk använder förtroliga tilltalsord endast när man talar med familjemedlemmar eller mycket nära vänner. Andra språk har tilltalsformer som uttrycker stor aktning. Principen är densamma: medlemmar ska i bönen använda ord som de som talar språket förknippar med kärlek, aktning, vördnad och närhet.

Leave a Reply