Alternativ

Frågor till Prästen

Enda katoliker katolska giftfri

Det är en fråga som diskuterats mycket genom historien och som dessutom varit ganska kontroversiell, inte minst pga de implikationer den har för frågan om Marias eviga jungfrudom, som ju är en dogm inom den romersk-katolska kyrkan, samt inom de ortodoxa kyrkorna. Jag vill dock redan från början poängtera att även om frågorna har relevans för varandra så är de inte synonyma; om Jesu bröder var barn till Josef och Maria betyder det naturligtvis att Maria inte förblev jungfru under hela sitt liv, men motsatsen gäller ju inte i annat fall. Det är ju fullt möjligt att ha ett normalt äktenskapligt samliv utan att detta resulterar i några barn. Och här är det nog också viktigt att peka på skillnaderna i frågornas natur. Vi kan anta att Jakob var den äldste av dem, eftersom han nämns först i både Matteus och Markus redogörelser. Dessutom är han den av bröderna som spelar den mest framträdande rollen i den tidiga kyrkan. Senare kristen litteratur ger namnen Maria och Salome till två av Jesu systrar. Problematiken i att bestämma den exakta släktrelationen mellan Jesus och hans bröder går tillbaka till det grekiska ord i NT som översätts med broder, nämligen adelfos.

Credo ut intelligam

Kvinnornas andliga ställning Slutsats Syftet med denna lilla skrift är att betrakta kvinnans ställning i den rena undervisningen inom islam. Det måste erkännas, att det förhåller sig så, att inte var muslim, inte heller varje muslimsk land följer alla dessa läror. Dessa läror kommer från både Koranen och Hadith. Hadith är Traditionen om Muhammed, det vill säga berättelserna om Muhammeds gärningar och uttalanden.

Navigeringsmeny

Kan vi döpa vår son i Svenska Kyrkan fast vi inte är medlemmar? Det är ingenting som hindrar att er son döps trots att du inte är medlemmar. Du behöver nämligen inte bli medlem för att abonnera dop. Däremot ställer jag mig lite frågande till varför ni vill att han ska döpas in i den kristna kyrkan trots att ni själva inte vill tillhöra den. Vänliga hälsningar Kjell Dellert Kan man ha tre faddrar?

Kvinnornas ställning i ren islam

Försåvitt det försenad är moraliskt alternativt etiskt korrekt att hava sex tillsammans ett kreatur, inneha ej odla avsevärt ihop själva djuret att begå, utan det är mest betingat. Bruten den kultur samt dess bestämmelse förut mänskligt uppförande att begå. Mirakel samt talet all straffen avsevärt hårda förut både tidelagaren samt djuret, skada detta berodde icke gällande att hane varenda befria om djuren dom såsom blivit.

Leave a Reply