Alternativ

Vasemmistoliitto

Ensamstående kvinnor i världen högt

Original de gör det åt sig själva. Varför väljer individer med likartade behov och villkor systematiskt olika beroende på kön? Varför städar kvinnor mer? Har de större bostad eller högre hygieniska krav? Är det ekonomiska eller sociala bestämningsfaktorer? Många hävdar att det är ekonomiska faktorer som gör att kvinnor hemarbetar mer och förvärvsarbetar mindre än män. Andra menar att vi fostras till kvinnor och män och därför lär oss att bete oss enligt bestämda könsmönster. I kapitel 4 redogörs för olika teorier om vad som bestämmer individers tidsanvändning.

Ritva - Kvinnopolitiskt dokument 2008

Vänsterkvinnornas vision om en bättre värld — Målet är revolution Jämlikhet genom uppfostran och utbildning — Man föds ej till kvinna, man växer till brud Hälsa och livskraft för kvinnor — Övergripande välmående för alla kvinnor Vitalitet, andens glöd och skönhet i vardagen — Länge leve kvinnorna och konsten En människovärdig ålderdom för alla — Vi tar hand om gummor samt gubbar Rätt till utkomst — Enligt behov för var och en, dessutom kvinnor Slut på kvinnojobb och mansjobb — Könsorgan bör inte inverka gällande arbetsbeskrivning och lön Liv och göromål — Vi lever inte för att arbeta för vår lön Från våldskultur till respekt och trygghet — Utan våld — individer, hem, städer samt hela världen. Kvinnan — och kvinnans delar — är inte handelsvara — En människa får inte säljas alternativt köpas. Vapen skapar ingen trygghet — Mat, inte vapen! Mänskliga rättigheter förut alla — Vi tolererar inte att kvinnors mänskliga rättigheter kränks. Mediemakt — Vem styr vårt tänkande och det offentliga rummet? Vi vill se kvinnliga beslutsfattare på alla nivåer — Vi är fler än hälften, vi vill ha hälften av makten och ansvaret! Verktyg för jämställdhet — Jämställdhet emellan könen måste byggas och repareras. Vi ska rädda Moder Jord — Beprövad livsstil och en trygg byggd miljö.

Leave a Reply