Alternativ

Bostadstillägg

Ensamstående mannen vill hyra ett ikon

Bostadsbidrag Vad ett bostadsbidrag är och vilka som kan ansöka om det Bostadsbidrag är ett statligt ekonomiskt stöd som kan sökas dels av barnfamiljer, dels av personer mellan 18 och 28 år. Du kan söka bidraget om du har låg inkomst och behöver hjälp att betala din hyra eller månadskostnad för din bostad. Bostadsbidraget baseras på hur många som bor i hushållet, bostadskostnaden, bostadsytan och hushållets inkomst. Vem kan få bostadsbidrag?

Grannen driver kennel i sin lägenhet – vad säger reglerna?

E-posta Ensamstående kvinnor över 65 år bor i särklass störst i alla kommuner i Jönköpings och Kalmar län. Det visar statistik från SCB. I medel bor ensamstående kvinnor i hyresrätt gällande runt 70 kvadratmeter. Länens barnfamiljer hyr på strax under 20 kvadratmeter per person i hyresrätt. Tittar man gällande alla olika hushållskonstellationer ligger boytan gällande mellan 30 till 40 kvadratmeter per person.

Kopiera till

Nämnden anför bl. När man har ett hushållsgemenskap så finns vissa ekonomiska vinster att göra i förhållande till försåvitt man bor helt själv. De personliga kostnaderna i riksnormen är uppdelade inom fyra olika poster, bl. När det gäller livsmedelskostnaden har man i konstruktionen av riksnormen tagit med en något lägre kostnad för sammanboende eftersom livsmedelskostnaden är något högre för ensamhushåll inom förhållande till flerpersonshushåll. I övrigt motsvarar halv sammanboendenorm och normen för singel i stort varandra. Länsrätten har inom sitt beslut angett att det tillåts anses naturligt att två bekanta såsom bor ihop har hushållsgemenskap och delar på utgifterna för hushållskostnader. Samma artikel får anses gälla livsmedelskostnaderna.

Leave a Reply