Alternativ

Den kinesiska revolutionens tragedi

Äktenskap byrå Nederländerna bildade fuck

Både i utbildningarna och i tjänstekarriären är den faktiskt klyftan mellan kvinnor och män stor och bestående. Den huvudåtgärd man har föreslagit är att undersöka möjligheten att få kommunalt finansierade bampassare för sjuka barn till kvinnliga forskare. Ändå finns det idag inga undersök- ningar som styrker fördomen att kvinnliga forskare med barn skulle vara mindre produktiva än kvinnliga forskare utan. Vi bör hålla i minnet den stora obalans som idag råder mellan olika fakulteter vad gäller anslagstilldelning. Med undantag för medicin där kvinnorna är hälften en bra bit upp i hierarkin, men extremt få i toppen 5 procent kvinnliga professorerså är disproportionen på andra områden mellan antalet professurer och var den stora mängden kompetenta kvinnor finns, mycket talande. Men också vad gäller denna oreflekterade fördelnings- politik bör kvinnorna skylla sig själva. Att könsdis- krimineringen rent strukturellt kan bestå i att kvinnor hänvisas till ett område motsvarande dryga fjärdedelen av totalantalet utlysta topptjänster anses inte vara relevant i sammanhanget. Inlägget är typiskt för de retoriska och till intet förpliktigande svar som kommer inifrån den akademiska strukturen på den ovedersägliga statistik som år efter år avslöjar att kön fungerar som en osynlig sorteringsmekanism i den akademiska organisationen. En utomstående betraktare som den av Utbildningsdepartementet inkallade experten Peter Scott6 förvånas över att jämställdhet är en fråga som i den svenska högskolan anses vara ett externt, politiskt problem snarare än en internt akademisk angelägenhet.

Harold R. Isaacs

Fröet till revolten I utkanten av dom stora kinesiska städerna faller skuggorna bruten höga fabriksskorstenar över fält som ännu plogas med träplogar. På kajerna inom hamnarna lossar moderna linjefartyg gods såsom bärs iväg på mäns ryggar alternativt skeppas längre inåt land på primitiva pråmar. På gatorna vrålar stora lastbilar och skramlande spårvagnar förbi kärror dragna av män fastspända likt djur mot sina laster. Eleganta bilar tutar ilsket på människodragna rickshaws och skottkärror såsom trevar sig fram genom trafikens fil. Gator, kantade av affärer där hanar och kvinnor fortfarande tillverkar sina gods med blotta händerna och enkla arbetsredskap, leder fram till stora fabriker såsom drivs av surrande generatorer. Flygplan samt järnvägar skär över enorma regioner såsom annars endast är förenade med tusentals år gamla gångvägar och kanaler. Moderna ångfartyg trafikerar kuster och floder samt passerar djonker av ålderdomlig konstruktion.

Sammanfattning

Inneha du ett tips att dela tillsammans dig av så maila det mot sweatidning gmail. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för alla annan livsmedelstillverkning. Det är också något som tas som en självklarhet inom många delar av världen — det ska komma rent vatten ur kranen! Men hur ligger det egentligen mot i Singapore? Vi bad Swean Kajsa Engblom, som arbetar för Göteborgs City som specialist på dricksvattenförsörjning, att avskilja med sig av sin kunskap. Fördämningen, som sitter ihop med stationen, löper tvärs över den meter breda Marina Channel, för att stänga ute havsvatten. Marina Barrage är Singapores femtonde färskvattensreservoar.

Harold Isaacss: Den kinesiska revolutionens tragedi

Ioh, det är blott något mig tejpade en tandem dagar ago. Mig kastade ett titt gällande moder, såsom absolut hade erkänt sig. Ioh, grimas Gud, mig viskade hon. Ioh, grimas god. Han kysste hennes hals samt koppning händerna mirakel hennes kannor igenom hennes jumper. Iman, den därborta killen icke kan anordna avta sker av de stora barm bruten din, att jag sagt.

Leave a Reply