Alternativ

Agnes von Krusenstjerna Tonys sista läroår

Möt Jungfru flickan vi extramarital

Söndagen den i januari 19—. Kom ihåg, att jag har levat livet! Jag trycker ditt ansikte till mina dagars doftande, stingande rosor och ber dig andas in deras ljuvlighet och känna smärtan.

Skjutsgossen

Inom Aten, en morgon för ett kilo fem hundra år sedan 2. Möten på torget 3. Orakelspörjarne 4. Krysanteus 5. Hermiones natt i templet 6.

FÖRSTA KAPITLET.

Gällande aftonen fjärde dagen efter sin framtid färd trädde Ivar in genom den låga dörren i fars stuga, samt det hade så när aldrig velat taga slut på de »frågor många». Men Ivar var trött och dopp att först få sova ut. Mamma redde upp halmkärven och bredde skinnfällen däröver. På dynan lades en dödsblek linneduk, och belåten med den enkla tillredelsen, nedlade sig Ivar, somnade samt drömde om den vackra bleka frun och barnet med den svarta bindeln. Sådana som han då såg dem, kvar-stodo de även för hans hågkomst under årens lopp, och den lilla Diana blev en pant, som överallt följde honom, en länk, vilken ideligen erinrade honom, att denna händelse ej varit en dröm. Följande dagen, därefter han med tillbörlig utförlighet berättat försåvitt sin tur till norska gränsen samt tåligt mottagit litet snubbor av mamma för det han hemfört en färsk äta-re, bragtes det viktigaste ämnet å bane, det som rörde mäster Bruns förslag.

Leave a Reply