Alternativ

Nya siffror visar: Våld mot kvinnor har ökat under pandemin

Möt kvinnorna på nerdy

Han forskar framför allt om förövaren — vad gör att vissa män återfaller och inte andra och vilka åtgärder fungerar. Joakim Petersson — Det går inte att betrakta alla män som en och samma typ av förövare. Det är viktigt att se nyanser och olikheter och att anpassa åtgärderna. Mötet är en del av EU:s arbete med Jämställdhetsstrategin och målet att stoppa könsrelaterat våld lyfts fram som ett av de viktigaste.

Dela med sig av vad som varit lyckat

Riskerar du att utöva våld? Våld är aldrig den våldsutsattas fel och våld är mycket vanligare än de majoriteten tror. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från anhörig är en mänsklig rättighet. Kommunen inneha en lagstadgad skyldighet att skydda all brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinnor samt barn enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen. Du har rätt att erhålla hjälp av kommunen oberoende vilken art av våldsutsatthet du lever med, vilket innebär att oberoende av om ni har gjort en polisanmälan eller ej, eller om våldet är av dylik art att en person kan straffas för det i domstol eller ej, så har du rätt att erhålla stöd och hjälp av socialtjänsten inom din kommun. Stödåtgärder ska anpassas postumt varje enskild persons situation och förutsättningar, och kan innefatta sådant som handledning, krissamtal, skyddat boende, samtalskontakt, ekonomisk assistans, stöd under rättsprocessen, stöd i kontakten med myndigheter, eller stöd i föräldrarollen. Se till att bibehålla relationen tillsammans dessa personer.

Alla avsnitt

Det tog lång tid innan jag förstod att jag som åring blev naken för våld av min dåvarande delägare. ALLA kan drabbas, oavsett kön, ålder, sexualitet och samhällsklass. Våldsutövaren kan varenda en partner, en familjemedlem, någon hane har varit tillsammans med eller en man träffar. Han ringde eller gren konstant. Om jag inte hann besvara direkt så anklagade han mig förut att vara otrogen, hotade mig alternativt utsatte mig för annan typ bruten våld. Den som använder våld växlar mellan våld och värme vilket innebära att relationen inte alltid är bristfällig. Känslorna kan vara blandande och det kan finnas hopp om att relationen kommer bli bra igen.

Återfaller i nytt partnervåld

Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att antalet anmälningar om kvinnomisshandel i hemmet inneha ökat under pandemiåret. Foto: TT Nya siffror visar: Våld mot kvinnor inneha ökat under pandemin Publicerad 23 januari Flera kvinnojourer runt om i landsbygd har vittnat om en ökad börda som en följd av coronapandemin. Fordom har det rapporterats om risken förut att våldet mot kvinnor skulle accelerera under Nya siffror från Brottsförebyggande rådet visar nu svart på vitt att anmälningarna ökat. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har antalet anmälningar om kvinnomisshandel i hemmet ökat under

Leave a Reply