Alternativ

Börja förbereda lönesamtalet redan nu

Möt männen på torget du kuba

Ta reda på lönekriterierna i god tid Vid lönesamtalet ska din chef bedöma hur du har arbetat under året utifrån arbetsplatsens lönekriterier och vad ni var överens om i medarbetarsamtalet. Det är därför viktigt att du känner till lönekriterierna redan innan medarbetarsamtalet. Ta reda på dem i god tid, inte minst om du har börjat på en ny arbetsplats. Dokumentera och förbered dig under året Rektorn har kanske inte sett allt bra du har gjort under året.

1. Ta reda på lönekriterierna i god tid

Läraryrket svårt drabbat av ojämställd arbetsmiljö Kvinnodominerade yrken har sämre arbetsmiljö, vilket likaså är huvudförklaringen till kvinnors sämre heja. Vi kan se det tydligt inom de olika läraryrkena, där de mest kvinnodominerade också är mest drabbade. Kvinns har alltid funnits på arbetsmarknaden inom väldigt högutsträckning. Perioden med hemmafruar varenda kort och omfattade bara delar bruten det svenska samhället. Ett yrke såsom varit öppet för kvinnor under alltsammans den moderna tiden är läraryrket, alternativt iaf del av det som varit riktat mot yngre barn. Och andelen kvinnor har ökat inom övriga lärarkategorier kontinuerligt fram till våra dagar.

”Vi lever i en vithetsnorm”

Förnyelse Österbotten Här samlar vi lärarhistorierna av Österbotten i alfabetisk ordning. Birgitta Abbor, Kronoby högstadium och gymnasium, Kronoby Ett motivering: Birgitta utlyste entusiasm, kunskap samt kärlek för sitt ämne, biologi. Hon såg oss elever och ville alstra kontakt med oss. Hon är ett rollmodell åt mig. Birgitta var gällande många sätt före sin tid såsom lärare och pedagog. Tack vare henne är jag själv lärare idag! En minne Birgitta tog oss på ett utfärd till Skalas träsk för att observera alla möjliga insekter och kreatur som levde i vattnet.

Leave a Reply