Alternativ

Du använder en gammal webbläsare som är osäkra och inte stöds längre

Möt ungdomar från andra länder nördar

Liberalismen är en samhällsåskådning som betonar vikten av personlig och ekonomisk frihet i samhället. Liberalism Liber betyder fri på latin och frihet är vad liberalismen handlar om. För liberalismen är den enskilda människans frihet och integritet okränkbar. Liberalismen handlar om frihet Liberalismen är en politisk tradition där den centrala frågeställningen alltid handlar om förutsättningarna för den enskilda människan att själv - och i fritt samspel med andra - utforma sitt liv. Liberaler kan ha olika åsikter om mycket men det som alltid har förenat dem har varit deras tro på individens frihet i samhället. Liberaler tror på människan Frihet är för liberaler inte bara ett tillstånd där var och en kan göra vad hon vill, utan en förutsättning för att människor ska kunna växa och utvecklas till ansvarskännande medborgare.

Liberalismen

Avgå din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan begå skillnad. NYHETER Kraftfullt ekonomiskt stöd mot företag som drabbas av nedstängning Affärsverksamhet som tvingas stänga ner och vars verksamhet begränsas till följd av bann inom ramen för den nya pandemilagen ska nu kunna få ekonomiskt handledning för att täcka sina fasta kostnader. Riksdagen beslutade nyligen om den nya pandemilag som ska minska smittspridningen bruten coronaviruset och innebär….

Leave a Reply