Dreams

Sökresultat

Chatta möten med flickvänner i valencia

Ungdomar har rätt att påverka sin vardag - Barnombudsmannen Av Sveriges kommuner har fattat beslut om att omsätta FN:s konvention om barnets rättigheter — barnkonventionen— i praktiken. Det finns olika metoder för att genomföra konventionens intentioner. Nästan alla kommuner säger att barn och unga har möjlighet till inflytande i den kommunala verksamheten och den vanligaste formen för att påverka verkar vara elev- och ungdomsråd Mobbning i skolan och nedläggning av skolor är andra vanliga frågor.

En komplex dagbok

Böcker I början av talet började litterära kritiker och experter i Norden att prata om en så kallad färsk generation av «invandrarförfattare». Kategorin skulle avlöpa för författare som har en speciell etnisk bakgrund, oberoende av språket gällande deras verk eller deras födelseland. Färsk forskning konstaterar nu att idén försåvitt en «invandrarlitteratur» som begrepp är begränsande och i högsta grad problematiskt. Begreppet har delvis redan dekonstruerats, men en klart uppdrag återstår: med vilka arbetsredskap, begrepp och termer kan vi kartlägga den nya trenden som tydligt promenerar att se i dagens nordiska litteratur?

Leave a Reply