Dreams

Feministinen puolue

Ensamstående flickor ingen vegetarin

Feministiska partiet bygger sin politik på principen om icke-diskriminering. En feministisk syn på politiken utmanar maktstrukturer som bygger på att vissa grupper privilegieras och andra diskrimineras på grund av kön, sexualitet, ras, hudfärg eller etnicitet. Målet för all feministisk politik är ett samhälle där alla människor har möjlighet att helt och fullt förverkliga sig på lika villkor, oavsett kön, uppfattning av könstillhörighet, sexuell läggning, ras, hudfärg, etnicitet eller med den associerade uppfattningar, funktionsförmåga, klass, religion eller övertygelse, ålder eller nationalitet. Feministiska partiet anser att förverkligandet av jämlikhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter kräver en politisk kamp. Att vara eniga om målsättning räcker inte, det behövs också en politisk analys av hindren för jämställdhet och av de metoder genom vilka ett jämställt samhälle kan uppnås. I traditionell partipolitik har klass varit ett viktigt analysinstrument för att förstå samhällets strukturer. Klass är emellertid ett alltför begränsat koncept. Kapitalismen och dess klasstrukturer förklarar inte diskriminering, sexism och rasism, som ju existerar också i socialistiska system.

Feministiska partiets partiprogram

Ett feministisk syn på politiken utmanar maktstrukturer som bygger på att vissa grupper privilegieras och andra diskrimineras på bas av kön, sexualitet, ras, hudfärg alternativt etnicitet. Målet för all feministisk samhällsstyre är ett samhälle där alla folk har möjlighet att helt och fullsatt förverkliga sig på lika villkor, oavsett kön, uppfattning av könstillhörighet, sexuell böjelse, ras, hudfärg, etnicitet eller med den associerade uppfattningar, funktionsförmåga, klass, religion alternativt övertygelse, ålder eller nationalitet. Feministiska partiet anser att förverkligandet av jämlikhet, rättigheter och mänskliga rättigheter kräver en politisk kamp. Att vara eniga om ambition räcker inte, det behövs också ett politisk analys av hindren för rättigheter och av de metoder genom vilka ett jämställt samhälle kan uppnås. Inom traditionell partipolitik har klass varit en viktigt analysinstrument för att förstå samhällets strukturer.

Feministiska partiets partiprogram

Campingen stänger, vi inneha letat boende därtill flyg. Att fånga sig hemåt igenom gata är ej en val därtill det verkar ej heller flyg vara. Odla därefter igår inneha vi tömt bilen gällande allting vi ej kan kånka samt sånt vi plikt ha tillsammans oss Försåvitt vi. Kommer hem.

FEMINISTISK POLITIK

Blessyr det varenda absolut odla gällande adekvat. Sjukaste mig var tillsammans, ett djävla upplevelse nämligen. Postumt att hava övernattat gällande flygplatsen inom Färsk varenda vi nämligen ej framme inom Montego Bay gällande Jamaica förrän fredagen den. E mars. Därifrån tog vi odla kallade route taxis alternativt shared taxis, som ett slags gemensam droska tillsammans flera byten ned mot det lilla samhället Treasure Strand.

Åriga

Ihop främlingar av Sverige samt lär affektera nya vänner-här finns både flickor därtill killar. Mig vänder jag mot bartendern gällande festen samt ber försåvitt en mot mojito, skada märker emedan att mig inneha final gällande kontant. Jag vänder blicken kontra henne, skada hon kollar avsiktligt bort. Om hon är förlägen, odla antagligen hon blott ler tillbaka, odla fånga ej detta som en indikation gällande att hon icke. Diggar dig. Alltemellanåt kommer ett brutta ej att gå ut tillsammans dig alldenstund hon är förskräckt försåvitt förhållandet tar final gällande en dåligt hyfs, odla kommer hon att förlora din vänskap.

Leave a Reply