Dreams

Extra anpassningar särskilt stöd och åtgärdsprogram

Var Kan jag träffa polsk

Även elever som går i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har rätt till särskilt stöd om de behöver det. Men skolan kan ge det särskilda stödet där på andra sätt än i de obligatoriska skolformerna och i fritidshemmet. För elever inom kommunal vuxenutbildning gäller bestämmelserna om extra anpassningar, men elever inom vuxenutbildningen har inte rätt till särskilt stöd. Källor: 3 kapitlet 5­—6 §§ skollagen. Behöver elever ha en diagnos för att få extra anpassningar eller särskilt stöd?

Vad säger lagen?

Rekommendationer till skolkörer och musikklasser Folkhälsomyndigheten Omfattas skolor av reglerna om allmänna sammankomster och begränsningen att endast åtta folk får delta vid en allmän sammankomst? Nej, bestämmelser om begränsningar av hurdan många personer som får delta inom en allmän sammankomst gäller inte skolor och förskolor. En sådan begränsning innebära alltså inte att förskolor och grundskolor ska hållas stängda.

Leave a Reply