Frihet

Hjärnstudier om porranvändare och sexmissbrukare

En enda kvinna kan närvaron guiden

Original till att också omfatta fosterfamiljer. Syftet med kapitlet är att lyfta fram och jämföra erfarenheter som flera intervjupersoner har vittnat om från samma vistelse i fosterhem eller institution. Sammanlagt har utredningen mottagit berättelser om vanvård på institutioner från minst två personer.

Sammanfattning

Estetiska programmet - Estetik och media Ådalsskolan i Kramfors Innehåll Redaktion Den armé tidningen är gjord av eleverna gällande Estetiska programmet med inriktning Estetik samt media på Ådalsskolan i Kramfors. Den har tillkommit under ett par temaveckor där vi arbetat med temat mental hälsa. Bilder på hela redaktionen finns på sidorna 80 och

Leave a Reply