Frihet

Swedish to English vocabulary list from Freedict

Möt en österrikisk dam garvade dallas

Noter Förord Vår nutid är ånyo rik på memoarer, kanske rikare än någonsin. Orsaken är att det så finns mycket att berätta. Ju mer dramatisk och rik på förändringar en tidsperiod är, ju mer intensivt är intresset för den senaste historien. Landskapsmåleriet skulle inte ha kunnat uppstå i Sahara. Det är bakgrunden till den enormt ökade utgivningen av memoarer sedan det senaste kriget. Kanske kan det även rättfärdiga denna bok. Den kommer till världen på grund av att författaren har tagit en paus i sitt aktiva politiska liv.

Trotskij 1879-1921

En litet märke som går sin besynnerlig väg. Unika skidor för dig såsom ställer höga krav. Hos oss hittar du POCs produkter både i butiken och i uthyrningen.

Magasin Åre Winter by Magasin Åre - Issuu

Därjämte finns en hel del texter inom synnerhet Trotskij i svensk översättning – sådana har tillfogats bibliografin om dom finns i tryckt bokform, däremot ej sådana som finns på Internet. Förord När jag först övervägde att anteckna en biografisk trilogi över den ryska revolutionens ledare avsåg jag att inbegripa en studie av Trotskij i landsflykt, inte en fullständig biografi över Trotskij. Trotskijs senare år och tragiska final berörde mig djupare än den fordom, mer världsliga delen av hans leva. Vid närmare eftertanke började jag emellertid tvivla på att Trotskij i landsflykt alls skulle kunna göras begriplig, försåvitt de tidigare åren inte först beskrevs. När jag sedan funderade över det historiska materialet och de biografiska källorna, av vilka en del var absolut nya för mig, började jag allting tydligare inse hur nära de sista årens drama i Trotskijs liv hängde samman med de tidigare åren samt t. Därför beslutade jag mig förut att ägna Trotskij två separata skada ändå sammanhängande volymer: Den väpnade profeten och Den avväpnade profeten, varav den första behandlar vad som skulle kunna kallas Trotskijs ”uppgång”, och den andra hans ”fall”. Jag har avstått av att använda mig av dessa konventionella begrepp eftersom jag inte anser att en mans karriär till en maktposition nödvändigtvis innebär höjdpunkten i hans leva eller att hans förlust av denna position skulle vara liktydig med hans fall.

Leave a Reply