Frihet

Nederländernas historia

Möt holländska människor som väntar schenectady

Transport har tecknat ett nytt löneavtal för utlandschaufförerna, en yrkeskår som krympt kraftigt de senaste 25 åren. Uppgörelsen ger totalt 5,4 procent mer på 29 månader. Minus avräkning för en förbättrad avtalspension. Tre avgöranden i tre europeiska länder stärker villkoren för cykel- och bilbud, som får uppdrag via mobilappar. Europafacket ser det som ett starkt skäl för EU att sätta ner foten mot plattformsföretag som inte tar sitt arbetsgivaransvar. Avtalsförslaget är en kopia på Transports redan tecknade avtal, så när som på en arbetsgrupp.

Om EU-medlemskapet

Print Vid millennieskiftet toppade Holland sjukskrivningsligan inom Europa, tillsammans med Sverige och Norge. I både Holland och Sverige hade sjukfrånvaron ökat kraftigt under andra hälften av talet, och psykiska problem stod för en stor och växande aktie. Men bara fyra år senare, , hade situationen förändrats radikalt. Medan Sverige och Norge låg kvar på ganska samma höga nivå, så hade sjukfrånvaron i Holland minskat med nära hälften.

Nya virusdrabbningar i Nederländerna

Dom nya rekommendationerna går rakt på tvärs med månader av motstånd mot munskydd i den nederländska regeringen och bland ledande hälsoexperter. Länderna har inte införlivat vissa bestämmelser som rör spel- samt vadslagning Österrike , system för substitution av dokument och information mellan finansunderrättelseenheterna Belgien och de uppgifter som skall förmedlas om det verkliga ägandet bruten företag och andra juridiska personer Nederländerna. Om de kommer hit måste dom tillbringa två veckor i karantän, nämna Rutte på en presskonferens. De ställer sig även bakom förslaget att implementera en koldioxidskatt på importerade varor vars tillverkning inte lever upp till EU:s klimatmål. Detta skulle få ned lånekostnaderna för många euroländer. Men bland övrigt Tyskland, Österrike och Nederländerna är emot. I Nederländerna har dock två bruten de fyra regeringspartierna nu gått ut och kritiserat premiärminister Mark Ruttes skeptiska inställning till coronaobligationer, rapporterar FT. Emellertid väntas avtalet stöta på större mothugg i första kammaren där endast 32 av de 75 ledamöterna i dag stödjer avtalet. Om EU-avtalet fälls blir det första gången det sker.

Annica Collstam

Vad är EU? EU-länderna har gått vid och beslutar om mängder av don gemensamt i stället för på besynnerlig hand. Grunden till dagens EU bildades av sex medlemsländer Med åren inneha EU växt och i dag inneha unionen 27 medlemsländer. Över hälften bruten EU-länderna har gått över till enhetlig valuta, euron.

Leave a Reply