Frihet

Niderlandy.eu more - Lexikon för svenska synonymer

Möt killar med pengar milan

Konungens återkomst? Henrik Rydström är tillbaka — och han siktar högt. Jag drömmer om det, säger han i Sportbladets långa reportage. Henrik Rydström gick i landsflykt. Först i exil vann han till slut det fotbollsideologiska krig som härjat i Kalmar de senaste åren. Föreningen har inte kunnat bestämma sig utan veligt svajat mellan två motpoler: altmeister Nanne Bergstrands ultraraka fysiska fotboll och reformatorn Rydströms avancerat ambitiösa bollinnehav.

Veckans kviss

Förut varje andetag så kände jag hurdan syret drogs ut ur lungorna. Detta var min dröm, som nu blott var några knappa steg ifrån jag. Men vart hade modet tagit vägen? Modet som jag haft i flertal år, modet som fört mig hit? Jag kände mig rädd, rädd förut vad som väntade på andra sidan dörrarna. Blixtsnabbt överförde jag minnet mot min hemstad, till regniga, slibbiga Detroit. Jag mindes hur kvävande och trist jag hade haft det, hur allen i själen jag hade känt jag. Men nu var det slut gällande det, slut på den gråa världen utan hopp och framgång.

Möt killar med pengar reservmöten

Leave a Reply