Verklighet

Våldsamt ojämlika: ny avhandling om kvinnlig ekonomisk egenmakt och våld i hemmet

Hitta min enda chatt

Kvinnor som befinner sig i ett ekonomiskt överläge gentemot sin manliga partner, löper större risk för våld i hemmet, enligt en ny avhandling i nationalekonomi. I en av de tre vetenskapliga artiklarna i avhandlingen visar hon hur risken för våld mot kvinnor ökar då kvinnors relativa ekonomiska position förbättras, jämfört med deras partner. Sanna Ericsson bedömer kvinnors ekonomiska position med hjälp av ett mått på deras förväntade arbetsinkomst, vilken baseras på historiska skillnader i regional industrisammansättning, könssegregering på arbetsmarknaden och löneutveckling över tid. Sedan hon mäter våld i hemmet med hjälp av uppgifter om kvinnor som uppsökt svenska sjukhus på grund av misshandel som ägt rum hemma eller på en ospecificerad plats. På grund av detta använder jag mig av sjukhusdata för att studera relationen mellan kvinnors ekonomiska position och risken att de besöker ett sjukhus för skador orsakade av misshandel, säger Sanna Ericsson. Sanna Ericssons forskning visar att när kvinnors ekonomiska position förbättras så ökar inte bara kvinnomisshandeln, utan även sannolikheten av kvinnornas äkta män besöker ett sjukhus för orsaker relaterade till depression, stress, ångest, missbruk eller för att själva ha utsatts för misshandel. Bakslagseffekten är starkare för äldre kvinnor, kvinnor med högre utbildning och kvinnor i mer långvariga äktenskap, enligt Sanna Ericssons studie. Min forskning visar därmed hur viktigt det är att nå ut även till dessa kvinnor med eventuella insatser i kampen mot våldet. Jag kan visa på att det finns en risk för att ökad ekonomisk frihet för kvinnor ger en bakslagseffekt — även i ett jämställt land som Sverige.

Kvinnor ställer höga krav på sig själva

Att rekrytera genusmedvetet behöver inte vara förknippat med svårigheter. Här ger vi dej de bästa tipsen för en mer genusmedveten rekrytering. Vi är medvetna försåvitt att inte alla personer identifierar sig enligt de binära könsrollerna, men kan som minoritet förhoppningsvis känna igen sig i texten ändå. Sättet vi skriver i en jobbannons kan vara bums avgörande för om personer, oftast kvinnliga sökanden, väljer bort att söka ett tjänst som de egentligen har domstol kompetens och kunskap för.

Leave a Reply